PRESSTIGE

PRESSTIGE

Magazyn Press*tige powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Studenckich oraz Dziennikarskiego Koła Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego. Stało się to w wyniku wspólnego przekonania, że w Łodzi brakuje gazety, która będzie poruszała lokalne tematy studenckie. Dzięki znakomitym zdolnością organizacyjnym oraz prawdziwej pasji dziennikarskiej osób, które zaangażowały się w tworzenie pisma pierwszy numer magazynu ukazał się        w kwietniu 2009 roku.

W założeniu Magazyn „Presstige” miał być magazyn studenckim Uniwersytetu Łódzkiego i tylko na terenie jego wydziałów miał się ukazywać. Jednak szybko zyskał uznanie w środowisku studentów i wykładowców. Obserwując duże zainteresowanie pismem w 2010 do współpracy zaprosiliśmy Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Medyczny               w Łodzi, a w 2011 pozostałe łódzkie publiczne uczelnie tj.  Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Pozwoliło nam to stworzyć unikatowe pismo łączące wszystkie publiczne łódzkie uczelnie. Dzięki współpracy z organizacjami i samorządami studenckimi oraz władzami uczelni Magazyn Press*tige stał się jedynym łódzkim bezpłatnym magazynem studenckim docierającym każdorazowo do blisko 10 tysięcy studentów. Nasze wspaniałe osiągnięcie doceniła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmując nasze pismo patronatem.

 hspace=2


 

PARTNERZY STRATEGICZNI